ЗАХТЕВ ЗА УПИС У МАТИЧНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Потребно је да у одговарајућа поља упишете корисничко име и лозинку коју сте добили заједно са Позивом за упис у матичну евиденцију, односно са Решењем о упису у матичну евиденцију. У случају да Вам је потребна помоћ приликом попуњавања захтева можете да се обратите тиму Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије сваког радног дана у периоду 09-15 часова. Телефон за подршку: +381 11 3555460 локал 150;  Мобилни телефон: +381 60 6410763;  Скајп: evidencije; електронска пошта: evidencije@rzsport.gov.rs

КОРИСНИЧКО ИМЕ:

ЛОЗИНКА: